Välkommen till Återträffen i Grängesberg
Inbjudna: Medlemmar i Facebook-gruppen ”Du vet att du är från Grängesberg… ” och Parkens Vänner inbjuds att delta på återträffen i Grängesberg

Plats: Grängesbergs Folkets Park
Dag: 17 augusti 2019
Kl. 16.00-24.00
Pris:170 kr

I priset ingår mat(från Gränges Hyrcart), fika samt upplevelsen att få vara i parken igen med gamla vänner. Då inbjudan endast vänder sig till medlemmar enligt ovan(dvs sluten grupp) kommer vi kunna tillhandahålla drycker till självkostnadspris.

Anmälan görs (endast föranmälan gäller) senast onsdag 7 augusti genom betala in 170kr på Grängesparkens Swish 123 494 52 00 eller bg 5149-7618. Obs! Märk betalning med Återträffen och namn på vilka som kommer.
Välkomna!
Föreningen Folkets hus i Grängesberg U.P.A

tel 076-130 48 32, info@grangesparken.se