Välkomna till Grängesbergs marknad 21-22 september 2019

Öppettider för besökare
Lördag 10.00-18.00
Söndag 10.00-16.00

Grängesbergs marknad har i modern tid anor sedan 1950-talet. Med ny arrangör flyttade marknaden år 2015 till Folkets Park, kant i kant med riksväg 50, vilket gav en verklig nytändning med många besökare och nöjda försäljare. Tivoli kommer finns på plats med sina åkattraktioner, i Rotundan huserar hantverkarna med sin försäljning och utomhus på stora parkområdet finns knallarna och matvagnarna. Gratis familjeföreställning på söndagen.
Parkens egna servering är öppen och erbjuder fika för en liten slant.

Information för Knallarna
Knallar bokar plats genom att skicka e-post till: info@grangesparken.se

ANMÄLAN SKA INNEHÅLLA
Företagsnamn+adress:
Org.nr/pers.nr:
Kontaktperson(er):
Telefonnummer:
E-postadress:
Antal meter(på bredden) vi önskar boka:
Vi vill ha djupare plats än ordinarie djup på 3,5 m: JA/NEJ
….och vill att plats djupet ska vara:
El (strömstyrka och typ) vi önskar boka:
Vi önskar bil eller vagn bakom disk: JA/NEJ
Sortiment vi vill saluföra:
Önskemål av plats:

PRISINFORMATION
Platshyra kostar 3m 500kr, 6m 1000kr, 9m 1500kr osv.
Elavgift kostar 10A 200kr, 16A 350kr, 32A 550kr

Marknadsarrangör förbehåller sig rätten att göra urval på varugrupper för att försöka behålla en hög kvalitet på marknaden med ett så varierande utbud som möjligt.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas enligt utsänd faktura.
Obetald faktura = avbokad plats.
Vi sänder ut faktura i slutet av juli och betalning ska göras senast sista augusti.

REGLER
”Rekommendationer och bestämmelser för SVENSK MARKNADSHANDEL” finns publicerade på hemsidan www.maf.nu 

Information för Hantverkarna
Bordshyra 3m inomhus i Rotundan kostar 300kr.
Hantverkare bokar bord genom att skicka e-post till: info@grangesparken.se
Uppge ditt namn, telefonnummer och vad du kommer sälja.

Information och frågor
Tfn 076-803 25 92
E-post: info@grangesparken.se

Marknadens öppettider
Öppettider för besökare
Lördag 10.00-18.00
Söndag 10.00-16.00
OBS! Knallar och hantverkare, packa INTE ihop före utsatt tid.

Marknadskontorets öppettider
Fredag 16.00-22.00
Lördag 06.00-18.30
Söndag 9.00-16.30

Incheckning för knallar och hantverkare
Fredag 16.00-22.00
Lördag 06.00-09.00

Knalleplats skall intas senast kl 8.00 på lördagen. Beställd och betald plats får ej överlåtas utan marknadskontorets medgivande.