Våra åtgärder kring COVID-19

Grängesberg Folkets park följer utvecklingen kring covid19 ch vidtar försiktighetsåtgärder i enlighet med myndigheternas rekommendationer

De större planerade evenemang i folkets park är inställda för 2020.

Vi fortsätter med Träff i parken. På träffarna håller vi avstånd, god handhygien och vi uppmanas stanna hemma om man inte är fullt frisk.

Vid uthyrning av folkets park, går vi igenom städrutiner med hyresgäst och tillsammans ser till alla utrymmen städas ordentligt.