Kontakt

Frågor om att Hyra lokaler, parken eller stolar & bord maila till:
E-post uthyrning@grangesparken.se


Styrelsen 2023
Ordförande: Sakari Anttila tel 070-329 68 16
Kassör: Annelie Heijke
Vice ordförande: Roland Andersson tel 070-349 39 85
Sekreterare: Marita Densjö
Ledamöter: Emma Spjuth, Lars Schollin, Brittmari Anttila, Hans Esselöv, Lars Wenstedt
Suppleanter: Svante Tegenfeldt, Kenneth Andersson, Torbjörn Svensson
Revisorer: Ivan Eriksson, Stig Johansson
Suppleant revisorer: Roger Bussman, Berith Pettersson
Valberedning: Joel Forsell, Lena Gustafsson