Kontakt

Frågor om att Hyra lokaler, parken eller stolar & bord, vänligen maila till:
E-post uthyrning@grangesparken.se


Föreningen Folkets hus i Grängesberg (Folkets park)
Styrelsen 2020-2021
Ordförande: Kenneth Andersson tel 070-169 96 04‬
Kassör: Annelie Heijne
Vice ordförande: Torbjörn Svensson
Sekreterare: Marita Densjö
Ledamöter: Emma Spjuth, Lars Schollin,  Roland Andersson, Sakari Antiilla, Lars Wenstedt
Suppleanter: Svante Tegenfeldt, Inger Larsson, Britt-Marie Linderholm
Revisorer: Jan Larsson, Lena Gustafsson
Suppleant revisorer: Roger Bussman, Birgitta Wenstedt
Valberedning: Monica Ferner, Kerstin Söderlund