Stötta Folkets Park

Grängesbergs folkets park är en träffpunkt för alla åldrar vid olika aktiviteter och evenemang. Parken drivs ideellt och året runt sker ett fortlöpande arbete att utveckla och sköta vår fina park. Vi behöver bli fler och Du ska såklart vara en del av detta! Det finns flera olika sätt att stötta folkets park: 

 • Ställ upp som funktionärer vid evenemang och aktiviteter
  Skriv upp dig på vår funktionärslista och få förfrågan om hjälpa till vid olika evenemang. T ex parkeringsvakt, servera korv med bröd, hjälpa till i fiskdamm…
 • Kom på Träff i parken
  Arbetsträff första måndagen i varje månad. T ex gräsklippning, förbereda inför en uthyrning
 • Hyr folkets park
  Du kan hyra t ex Rotundan eller Serveringen för ett kalas, föreningsmöte.
 • ”Parkens vänner”
  Stötta Folkets park ekonomiskt: 150kr per år. 
  Uppge namn och e-postadress.
  Swish 123 494 52 00
  Bankgiro 5149-7618
  År 2018 uppkom namnet ”Parkens vänner”. Det var kris i föreningen, ej fulltalig styrelse och kassan var extremt eftersatt pga olika anledningar. Grängesbor och gamla grängesbergare anslöt och lyckades rädda så att föreningen kunde fortsätta. En styrelse tillsattes och ett ekonomiskt bidrag från privatpersoner la till grund för en framtid i vår fina folkets park. Parkens vänner är ett fortsatt frivilligt ekonomiskt bidrag för den som vill stötta en levande folkets park.

För mer information om nuvarande styrelse och den löpande verksamheten i folkets park se www.grangesparken.se/kontakt och följ oss på Facebook: Grängesbergs Folkets park

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR