Bli medlem i Parkens vänner

(2019-06-06)
Under våren 2018 sänktes det årliga kommunala driftbidraget till flera av kommunens föreningar. Grängesbergs Folkets park var en av de drabbade. Dåvarande styrelseordförande i Grängesbergs Folkets park gick då ut med en vädjan om bidrag för att kunna fortsätta underhålla vår fina folkets park.
Det blev lyckat och vi fick in pengabidrag från över 200 grängesbergare från när och fjärran! Det räddade folkets park och gav styrelsen hopp!

Nu har nuvarande styrelse beslutat att Parkens Vänner ska fortsatta som medlemsförening för den ideella verksamheten i Grängesbergs Folkets Park. Medlemsavgift är 100kr/år.

För att bli medlem i Parkens Vänner: Swisha eller betala in på Bg. Uppge namn och e-postadress.
Swish 123 494 52 00
Bankgiro 5149-7618

Som medlem i Parkens Vänner är Du en viktig del i den ekonomiska stommen för att Grängesbergs Folkets park ska kunna ha en fortsatt framtid och du är välkommen att delta på verksamhetens aktiviteter.
Du som medlem kan vara med och diskutera och besluta om verksamheten. En gång om året har föreningen ett årsmöte där medlemmarna bestämmer om verksamhet och ekonomi. Dessutom väljs vilka som ska vara med i föreningens styrelse. Personerna i styrelsen ansvarar sedan för föreningens löpande verksamhet tills nästa årsmöte.

För mer information om nuvarande styrelse och den löpande verksamheten i folkets park, besök www.grangesparken.se och följ oss på Facebook: Grängesbergs Folkets park

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR 

Tidigare inlägg om Parkens Vänner