Bli medlem i Folkets Park

Grängesbergs Folkets park drivs ideellt. Vi arbetar fortlöpande att utveckla och sköta vår fina park, som vi vill ska vara en träffpunkt för alla åldrar vid olika evenemang,

Medlemsavgift är 150kr per år.
(Avgift är uppdaterad per 18/3 2023). 

För att bli medlem: Swisha eller betala in på Bg. Uppge namn och e-postadress.
Swish 123 494 52 00
Bankgiro 5149-7618

Som medlem är Du en viktig del i den ekonomiska stommen för att Grängesbergs Folkets park ska kunna ha en fortsatt framtid.
En gång om året har föreningen ett årsmöte där medlemmarna bestämmer om verksamhet och ekonomi. Dessutom väljs vilka som ska vara med i föreningens styrelse. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet tills nästa årsmöte.

Vi har regelbundna träffar ”Träff i parken”. Vi träffas och hjälps åt tillsammans för att sköta om parken. T ex trädgårdsarbeten, förbereda inför uthyrning och evenemang, fastighetsunderhåll.

För mer information om nuvarande styrelse och den löpande verksamheten i folkets park, besök www.grangesparken.se och följ oss på Facebook: Grängesbergs Folkets park

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR 

Tidigare inlägg om Parkens Vänner