Bli medlem i Folkets Park

Medlemsavgift är 100kr/år.

För att bli medlem: Swisha eller betala in på Bg. Uppge namn och e-postadress.
Swish 123 494 52 00
Bankgiro 5149-7618

Som medlem i är Du en viktig del i den ekonomiska stommen för att Grängesbergs Folkets park ska kunna ha en fortsatt framtid.
Du som medlem kan vara med och diskutera och besluta om verksamheten. En gång om året har föreningen ett årsmöte där medlemmarna bestämmer om verksamhet och ekonomi. Dessutom väljs vilka som ska vara med i föreningens styrelse. Personerna i styrelsen ansvarar sedan för föreningens löpande verksamhet tills nästa årsmöte.

För mer information om nuvarande styrelse och den löpande verksamheten i folkets park, besök www.grangesparken.se och följ oss på Facebook: Grängesbergs Folkets park

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR 

Tidigare inlägg om Parkens Vänner