Personuppgiftsbehandling enligt GDPR.
Föreningen Folkets Hus i Grängesberg U.P.A 783800-0367 

1. Personuppgiftsansvariga är styrelsen 

2. Vi behandlar dina personuppgifter för att ha kännedom om dig som medlem samt för att ev. kunna meddela dig om speciella evenemang i vår verksamhet. 

3. Uppgifterna används endast i vår förening och delas därför inte med andra externa mottagare. De förs heller inte över till tredjeland (land utanför EU/EES) 

4. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt få felaktiga personuppgifter rättade. 

5. Du får dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga 

6. Uppgifterna kommer att finnas kvar hos oss så länge de är aktuella samt i handlingar som avser föreningens årliga verksamhet 

7. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.