Tidigare inlägg om Parkens Vänner

Utdrag från Facebookinlägg publicerat 2018-04-21
”LÅT PARKEN LEVA Många har läst att Ludvika kommun har sänkt driftbidraget till Grängesbergs Folkets Park från 70 000 till 52 000 kronor. Det kan bli dråpslaget mot oss. Vi är i akut behov av pengar. Parken fyller 100 år 2020. Den kom till genom hårt och engagerat ideellt arbete och så har den drivits under snart ett sekel. Och så måste den drivas i fortsättningen. Jakten på andra bidragsgivare pågår. Igår startade vi också en dialog med Länsstyrelsen som visar stort intresse. Trots våra ekonomiska problem idag är jag övertygad om att Parken kommer att överleva 100-årsdagen och gå mot framtid som påminner om fornstora dagar.”Du som vill bli medlem i Parkens Vänner kan swisha 100 kronor (gärna mer) till föreningens konto 123 494 52 00. Skriv namn och e-postadress. // Lennart Hedberg Fd. Ordförande i Föreningen Folkets park i Grängesberg”.

Utdrag från Facebookinlägg publicerat 2018-05-06
”Nu har fler än 200 personer blivit medlemmar i Parkens Vänner. Sen förra lördagen har givmilda grängesbergare från när och fjärran satt in drygt 36 000 kr på föreningens konton. Och insamlingen tickar på.” .

…”JÄTTETACK till alla som hjälper oss! // Lennart Hedberg Fd. Ordförande i Föreningen Folkets park i Grängesberg”

(2019-06-06)
Under våren 2018 sänktes det årliga kommunala driftbidraget till flera av kommunens föreningar. Grängesbergs Folkets park var en av de drabbade. Dåvarande styrelseordförande i Grängesbergs Folkets park gick då ut med en vädjan om bidrag för att kunna fortsätta underhålla vår fina folkets park.
Det blev lyckat och vi fick in pengabidrag från över 200 grängesbergare från när och fjärran! Det räddade folkets park och gav styrelsen hopp!

Nu har nuvarande styrelse beslutat att Parkens Vänner ska fortsatta som medlemsförening för den ideella verksamheten i Grängesbergs Folkets Park. Medlemsavgift är 100kr/år.

För att bli medlem i Parkens Vänner: Swisha eller betala in på Bg. Uppge namn och e-postadress.
Swish 123 494 52 00
Bankgiro 5149-7618

Som medlem i Parkens Vänner är Du en viktig del i den ekonomiska stommen för att Grängesbergs Folkets park ska kunna ha en fortsatt framtid och du är välkommen att delta på verksamhetens aktiviteter.
Du som medlem kan vara med och diskutera och besluta om verksamheten. En gång om året har föreningen ett årsmöte där medlemmarna bestämmer om verksamhet och ekonomi. Dessutom väljs vilka som ska vara med i föreningens styrelse. Personerna i styrelsen ansvarar sedan för föreningens löpande verksamhet tills nästa årsmöte.

För mer information om nuvarande styrelse och den löpande verksamheten i folkets park, besök www.grangesparken.se och följ oss på Facebook: Grängesbergs Folkets park

Med vänlig hälsning
Styrelsen