VÄLKOMMEN TILL
GrängesbergS FOLKETS PARK

Grängesbergs Folkets park firar 100år!
Själva jubileumsfirandet är framflyttat till 2021.