Folkets park i Grängesberg "Grängesparken" drivs ideellt. Parken kan hyras av privatpersoner och företag. Parkföreningen arrangerar årligen också egna evenemang.