VÄLKOMMEN TILL
GrängesbergS FOLKETS PARK

Grängesbergs Folkets park firar 100år! Själva jubileumsfirandet är framflyttat till 2021 pga rådande restriktioner med anledning av Coronaviruset(Covid-19).