Kontakt

Frågor om att Hyra lokaler, hela parken eller stolar & bord maila till:
E-post uthyrning@grangesparken.se


Styrelsen 2024
Ordförande: Sakari Anttila tel 070-329 68 16
Kassör: Annelie Heijke tel 070-589 36 63
Vice ordförande: Roland Andersson tel 070-349 39 85
Sekreterare: Marita Densjö
Ledamöter: Joel Forsell, Lars Schollin, Brittmari Anttila, Helena Ersson, Lars Wenstedt
Suppleanter: Svante Tegenfeldt, Kenneth Andersson, Torbjörn Svensson
Revisorer: Ivan Eriksson, Stig Johansson
Suppleant revisorer: Roger Bussman, Berith Pettersson
Valberedning: Rami Aro, Lena Gustafsson